Anita Whitfield

Pamiętam Brata Prowera z jego odwiedzin w moim rodzinnym zborze Baptystycznym w Orzeszu na Śląsku.Wtedy jako dziecko przypominam sobie jego pogodny i radosny wygląd, ciepły głos oraz wspaniałą muzykę na skrzypcach. Zawsze woził skrzypce ze sobą i uwielbiał Boga używając swój talent. Jako dziecko widziałam w nim człowieka pokornego, który posiadał Bożą bojaźń.

Anita Whitfield