• Jerzy Bajeński
    Jerzy Bajeński

Jerzy Bajeński

Gdy spytano mnie czy mógłbym napisać słów kilka o bracie Józefie Prowerze to muszę się przyznać iż byłem nieco zakłopotany, był on bowiem dla mnie, w dniach mej młodości, wzorem człowieka przypominającego mi jednego z uczni Pańskich. Miał ku temu właściwe pochodzenie. Usłużnością życia swego przewyższał wielu innych. Wyraz twarzy jego i usposobienie z jakim zwracał się do innych zbliżały człowieka do Boga, a słowa pełne troski i miłości względem bliźniego wskazywały na Zbawcę. Pracowitość rąk jego była godna podziwu a twórczość i przejrzystość używanych przez niego słów nie na darmo dały nam polskie wydanie "Klejnot Obietnic Boskich".

Mistrzowska zaś gra jego skrzypiec wprowadzała ludzką duszę w sfery niebios. Były to prawdziwie śpiewające skrzypce w których kryło się uwielbienie Boga. Słów mi brakuje aby wszystko wypowiedzieć ale Bogu dziękuję za wiernego sługę Pańskiego Józefa Prowera, który wzbogacił me duchowe życie.

 

Jerzy (George) Bajeński, sierpień 2007

inicjator wielu służb młodzieżowych w Polsce lat 60-tych,

obecnie Dyrektor Global Missionary Minisrties, Toronto Canada

(misja wspierająca pracę Kościoła Środkowej i Wschodniej Europy)