• Jerzy Karzełek
    Jerzy Karzełek

o autorze książki - Jerzy Karzełek

Prezbiter Tadeusz Żądło

Z największą przyjemnością piszę tych kilka słów o drogim mi bracie w Chrystusie Tadeuszu Żądło. Tadeusz Żądło urodził się 10 stycznia 1932 w Spytkowicach koło Nowego Targu. Wychowywał się w chrześcijańskiej rodzinie, co wykształtowało w nim umiłowanie Boga i ochotne serce do służby w Kościele. W wieku 16 lat podjął świadomą decyzję powierzenia swego życia Bogu, co zamanifestował przez chrzest wiary w Zborze Wolnych Chrześcijan w Nysie. W roku 1957 zawarł związek małżeński z Marią z domu Janulek, z którą ma dwóch synów Henryka i Piotra. Od roku 1959 był zaangażowany w życie Zboru Wolnych Chrześcijan w Bielsku-Białej. W roku 1975 powołany został do Rady Zboru, a od roku 1979 do 2003 przewodził zborowi jako jego przełożony. W latach 1974-1980 był członkiem Rady Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, a w latach 1980-2000 członkiem Rady Kościoła Wolnych Chrześcijan jako jej skarbnik. Wielokrotnie razem podróżowaliśmy, odwiedzając zbory i zawsze podziwiałem jego pamięć do wydarzeń, które działy się przed wielu laty. Sięgał nawet pamięcią do wydarzeń sprzed II wojny światowej. Dlatego jest chyba w naszym kręgu najbardziej kompetentną osobą do napisania rysu biograficznego umiłowanego brata Józefa Prowera, z którym pełnił posługę w jednym zborze przez około ćwierć wieku.

 

prezbiter  Jerzy Karzełek
Przewodniczący Rady Kościoła Wolnych Chrześcijan w RP