od wydawcy

W tym roku, 19 maja 2007 r., Józef Prower miałby 90 lat, gdyby żył. Minęło już 31 lat od jego śmierci.
Pierwszą część niniejszej książki stanowią wspomnienia Tadeusza Żądło, który zebrał to wszystko, co słyszał, widział i osobiście doświadczył w bliskiej relacji z Józefem Prowerem, jako swoim bratem w Panu Jezusie Chrystusie oraz bliskim przyjacielem.

Według odczuć autora, spisane przez niego wspomnienia nie oddawały jednak pełni bogactwa życia wiernego Bożego sługi, jakim był Józef Prower. W wyniku tego zaistniała potrzeba włączenia w treść książki świadectw innych osób blisko związanych z Józefem Prowerem. Tak powstała druga część pod tytułem: „Jak wspominają Józefa Prowera jego Przyjaciele?”. Pragnę zatem serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej biograficznej opowieści.

Książka, którą trzymasz w rękach, drogi Czytelniku, z pewnością nie jest dokończona. Może być ona wzbogacona wspomnieniami i opowieściami tych osób, na których życie Józef Prower również wywarł niezwykły wpływ.

Dlatego zwracam się z prośbą o nadsyłanie uwag, wspomnień, zdjęć, własnych przemyśleń czy faktów nieznanych szerszej publiczności, które mogą wzbogacić treść kolejnego wydania. Mam nadzieję, że książka ta będzie miała niedługo kolejne rozdziały. Nadesłane, kolejne wspomnienia z pewnością zostana umieszczone w następnych wydaniach.