podziękowania

Tak oto minął nam kolejny  Rok kalendarzowy.
Z okazji Nowego 2009 roku pragniemy życzyć Wam wiele, zdrowia i Bożego Błogosławieństwa.
Chcemy jeszcze raz tą drogą podziękować za pomoc i wsparcie przy powstawaniu, promocji  i dystrybucji książki na temat życia brata Józefa Prowera.
Książka : Józef Prower – człowiek rzeczy wielkich, niedocenionych i niezauważalnych przez innych, wydana była początkiem lipca 2007 r. i staraliśmy się z nią zaistnieć w Dziengielowie po raz pierwszy. Aż do tej chwili udało nam się rozprowadzić ponad  nakładu i tak pozostało praktycznie do dziś po 18 miesiącach sprzedaży. Jesteśmy wdzięczni Bogu za każdy rozprowadzony egzemplarz książki.
Otrzymaliśmy sporo telefonów i maili z podziękowaniami,  miłymi słowami, uwagami, sugestiami jak i czasami krytycznymi słowami, które z pewnością uwzględnimy  przy następnym wydaniu jeśli zaistnieje taka potrzeba.
Chcemy serdecznie na koniec zachęcić do dalszego wspierania, promowania wśród znajomych i przyjaciół tej ciekawej pozycji książkowej.
Czekamy na dalsze uwagi, sugestie i zamówienia.

 

e-mail: piotr@jozefprower.pl

Wydawnictwo IDEA
ul.Wyzwolenia 488
43-344 Bielsko-Biała

 

A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym
czasie żąć będziemy bez znużenia.
Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.
Galacjan 6,9-10

 

A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc,że trud wasz nie jest daremny w Panu.
 I Koryntian 15,58

 

 

Z chrześcijańskimi pozdrowieniami

autor książki    wydawca książki
Tadeusz Żądło   Piotr Żądło