przykład - Rozdział 1

Dzieciństwo i wczesna młodość

 

Józef Prower urodził się 19 maja 1917 roku w Wiedniu, jako najmłodszy syn Adolfa i Karoliny Prowerów, którzy w 1920 roku przeprowadzili się z Wiednia do nowopowstałej porozbiorowej Polski i zamieszkali wraz z całą rodziną w Bielsku-Białej. Po powrocie do Polski ojciec Józefa podjął służbę jako zawodowy oficer Wojska Polskiego, w stopniu kapitana.
Józef miał starsze rodzeństwo: dwie siostry i brata. Po usamodzielnieniu się siostry zamieszkały za granicą: jedna we Francji, a druga w Stanach Zjednoczonych. Brat Emanuel, jako oficer Wojska Polskiego w stopniu porucznika, zginął w czasie II wojny światowej w jednym z obozów dla jeńców wojennych w Niemczech.
Ojciec Józefa, grywając na skrzypcach, choć niezbyt biegle, już we wczesnym dzieciństwie rozbudził u syna głębokie zamiłowanie do gry na tym instrumencie. Rodzice dosyć wcześnie odkryli inne jego niezwykłe zdolności w nauce i zapamiętywaniu różnego rodzaju informacji. Robili więc wszystko, by utorować mu drogę do nauki i wszechstronnego rozwoju. Już w czwartym roku życia zapisali go do niemieckojęzycznego przedszkola, gdzie w krótkim czasie opanował język w stopniu, który pozwolił mu na swobodne posługiwanie się nim w jego późniejszym życiu. Równocześnie z nauką w przedszkolu pobierał początkowe lekcje ulubionej gry na skrzypcach. W szóstym roku życia rozpoczął naukę w szkole podstawowej, którą ukończył z wyróżnieniem, przechodząc do gimnazjum humanistycznego. Naukę w tej szkole zakończył w siedemnastym roku życia, zdając egzamin maturalny z wynikiem celującym. Równocześnie kontynuował naukę gry na skrzypcach, wstępując do Konserwatorium w Katowicach, gdzie z wyróżnieniem ukończył wydział pedagogiczny oraz wydział wirtuozerski, przeznaczony dla wybitnie uzdolnionych studentów. Na zakończenie studiów w Konserwatorium przystąpił do konkursu najlepszych skrzypków, który wygrał, otrzymując I nagrodę. Było nią stypendium ufundowane przez wojewodę katowickiego, umożliwiające wyjazd do Londynu w Anglii na dalsze studia i kontynuowanie rozwoju talentu pod kierunkiem sławnych nauczycieli.