• Nauczanie dzieci w Zborze w Czeskim Cieszynie przez Józefa Prowera
  Nauczanie dzieci w Zborze w Czeskim Cieszynie przez Józefa Prowera
 • Józef Prower wśród uczestników kursu biblijno-umuzykalniającego, Szczecin 1962 r.
  Józef Prower wśród uczestników kursu biblijno-umuzykalniającego, Szczecin 1962 r.
 • Józef Prower podczas gry na skrzypcach w Bielsku-Białej
  Józef Prower podczas gry na skrzypcach w Bielsku-Białej
 • Biesko-Biała - zaplecze zboru na ul. Łukowej, lata 60-te, od prawej: J. Prower, W. Kapitaniuk, P. Nowak, B. Aleksandruk
  Biesko-Biała - zaplecze zboru na ul. Łukowej, lata 60-te, od prawej: J. Prower, W. Kapitaniuk, P. Nowak, B. Aleksandruk
 • Józef Prower usługuje w zborze w Sosnowcu podczas nabożeństwa, styczeń 1972 r.
  Józef Prower usługuje w zborze w Sosnowcu podczas nabożeństwa, styczeń 1972 r.
 • Józef Prower (po lewej) przed wejściem do kaplicy w Bielsku-Białej przy ul. Łukowej, ok. 1972 r.
  Józef Prower (po lewej) przed wejściem do kaplicy w Bielsku-Białej przy ul. Łukowej, ok. 1972 r.
 • Chór zboru w Chorzowie, Józef Prower w ostatnim rzędzie
  Chór zboru w Chorzowie, Józef Prower w ostatnim rzędzie
 • Józef Prower świadkiem na ślubie Ruty i Kazimierza Cackowskich
  Józef Prower świadkiem na ślubie Ruty i Kazimierza Cackowskich
 • Zjazd Braterski, Wisła Malinka, lata 50-te
  Zjazd Braterski, Wisła Malinka, lata 50-te
 • Józef Prower i Ferdynand Karel w czasie wspólnej gry na skrzypcach
  Józef Prower i Ferdynand Karel w czasie wspólnej gry na skrzypcach
 • Józef Prower w Wiśle Jaworniku
  Józef Prower w Wiśle Jaworniku
 • Wisła-Jawornik - budynek ośrodka zakupionego przez Józefa Prowera i przeznaczonego dla dzieci i młodzieży na organizowanie obozów, kursów, wycieczek i różnych spotkań
  Wisła-Jawornik - budynek ośrodka zakupionego przez Józefa Prowera i przeznaczonego dla dzieci i młodzieży na organizowanie obozów, kursów, wycieczek i różnych spotkań
 • Wisła Jawornik zimą...
  Wisła Jawornik zimą...
 • Józef Prower wśród uczestników kursu biblijno-umuzykalniającego, Szczecin 1962 r.
  Józef Prower wśród uczestników kursu biblijno-umuzykalniającego, Szczecin 1962 r.
 • Jack Wyrtzen podczas kazania w I Zborze Warszawskim, tłumaczył Józef Prower
  Jack Wyrtzen podczas kazania w I Zborze Warszawskim, tłumaczył Józef Prower
 • Józef Prower (po lewej) w trakcie tłumaczenia Orala Robertsa, Warszawa 1960
  Józef Prower (po lewej) w trakcie tłumaczenia Orala Robertsa, Warszawa 1960
 • Józef Prower wita się trzymając swoe "nawrócone" skrzypce, z którymi się prawie nie rozstawał
  Józef Prower wita się trzymając swoe "nawrócone" skrzypce, z którymi się prawie nie rozstawał
 • Józef Prower wraz ze swoim uczniem Witoldem Chrapkiem
  Józef Prower wraz ze swoim uczniem Witoldem Chrapkiem
 • Józef Prower (pierwszy od lewej) i Paweł Nowak (pierwszy od prawej) w otoczeniu osób ze zboru, lata 50-te
  Józef Prower (pierwszy od lewej) i Paweł Nowak (pierwszy od prawej) w otoczeniu osób ze zboru, lata 50-te
 • Józef Prower wśród członków zboru w Bielsku-Białej na zapleczu lokalu zborowego przy ul. Łukowej, ok. 1968 r.
  Józef Prower wśród członków zboru w Bielsku-Białej na zapleczu lokalu zborowego przy ul. Łukowej, ok. 1968 r.
 • Józef Prower chrzci Piotra Raczka
  Józef Prower chrzci Piotra Raczka
 • Prowerowie w otoczeniu młodzieży 1968r.
  Prowerowie w otoczeniu młodzieży 1968r.
 • Józef Prower, drugi z prawej, z braćmi i siostrami w Chrystusie
  Józef Prower, drugi z prawej, z braćmi i siostrami w Chrystusie
 • Stanisław Gigoń i Józef Prower na wycieczce z dziećmi
  Stanisław Gigoń i Józef Prower na wycieczce z dziećmi
 • Józef Prower w Wiśle Jaworniku
  Józef Prower w Wiśle Jaworniku
 • Zakupiony budynek zborowy, 1976 r.
  Zakupiony budynek zborowy, 1976 r.
 • Budynek zborowy w trakcie przebudowy, 1977 r.
  Budynek zborowy w trakcie przebudowy, 1977 r.
 • Czesław Bassara z żoną Heleną, bliscy współpracownicy J.Prowera
  Czesław Bassara z żoną Heleną, bliscy współpracownicy J.Prowera

służba