• Tadeusz Żądło
    Tadeusz Żądło

Tadeusz Żądło - Trzy wielkie zdziwienia

Jako autor biograficznych wspomnień o Józefie Prowerze, zastrzegłem się w epilogu do części pierwszej, że nie napisałem wszystkiego co jeszcze mogłoby a nawet powinno być o nim napisane. Pozostawiłem w ten sposób uchyloną furtkę i zachętę dla siebie i tych jego przyjaciół, którzy chcieliby jeszcze coś o nim napisać jeśli zaistnieje możliwość opublikowania. Obecnie tworzona jest taka możliwość aby na stronach internetu mogło być opublikowane to co nie zostało zamieszczone w książce. Sam z tej możliwośći chcę skorzystać i podzielić się wspomnieniem, które zbyt późno wyłoniło się z zakamarków mojej pamięci aby mogło być jeszcze zamieszczone w książce. Wspomnienie to dotyczy jedenego z kazań, które wygłosił pod koniec swojego życia. Otóż pewnego razu wychodząc za kazalnicę był  wyraźnie  poruszony rozpoczynając swoje kazanie, którego tematem było „udział wierzących w niebiańskiej chwale w Chrystusie”. W kazaniu tym Brat Józef Prower mocno zaakcentował to, że spotkał w swoim życiu wielu chrześcijan z których większość była zainteresowana i to niezwykle mocno tym, co ich czeka w przyszłości i jaki będzie ich udział w chwale Chrystusa za to, że uwierzyli w Niego. Gdyby to było możliwe to chętnie by wybierali miejsca i wyróżnienia dla siebie, swoich bliskich i przyjaciół jak to czymili synowie Zebedeusza, Jakub i Jan./Mat.20,20-23/ Równoczęsnie odmawiali innym prawa do udziału w tej chwale. Natomiast mało interesowało ich to co mają robić i kim mają być „tu i teraz” aby się swemu Panu pobobać, naśladując go, niosąc swój krzyż./Mat.16,24-27/ Często myślę, ze gdy znajdziemy się w wieczności w chwale Pana to na pewno przeżyjemy trzy wielkie zdziwienia i zaskoczenia mówił Brat Józef.

Po pierwsze będziemy zdziwieni i zaskoczeni wielkością i niezwykłością Bożej łaski, która została nam dana i że moglismy się w tej chwalebnej wieczności w ogóle znaleść.

Po drugie będziemy zdziwieni i zaskoczeni tym, że wśród obecnych tam ludzi zobaczymy tych, których tu na ziemi osądzaliśmy jako niegodnych udziału w tej chwale Pana.

Po trzecie będziemy zdziwieni i zaskoczeni, że wśród obecnych tam ludzi nie zobaczymy tych co do których tu na ziemi byliśmy niemal pewni, że tam będą i to jako wyróżnieni.
Brat Józek kończąc tą niezwykle reflekcyjną wypowiedź wezwał swych słuchaczy do czujności, wierności i gorliwości w służbie dla Pana oraz pilnego sprawdzania i doświadczania samych siebie wg nauki apostoła Pawła. /II Kor.13 - ”Poddawajcie samych siebie próbie..., Gal.6,4 - ”Każdy zaś niech bada własne postępowanie.../

Tadeusz Żądło

 

* w niebie będziemy zdziwieni i zaskoczeni wielkością Bożej łaski i tej wielkiej chwalebnej wieczności

* w niebie będziemy zdziwieni i zaskoczeni, że nie zobaczymy tam ludzi, co do których byliśmy pewni, że tam będą

* w niebie będziemy zdziwieni i zaskoczeni, że zobaczymy  tam ludzi, co do których bylismy pewni że tam NIE będą