współpraca

Pierwszą część książki stanowią wspomnienia Tadeusza Żądło, który zebrał to wszystko, co słyszał, widział i osobiście doświadczył w bliskiej relacji z Józefem Prowerem, jako swoim bratem w Panu Jezusie Chrystusie oraz bliskim przyjacielem.

 

Według odczuć autora, spisane przez niego wspomnienia nie oddawały jednak pełni bogactwa życia wiernego Bożego sługi, jakim był Józef Prower. W wyniku tego zaistniała potrzeba włączenia w treść książki świadectw innych osób blisko związanych z Józefem Prowerem. Tak powstała druga część pod tytułem: „Jak wspominają Józefa Prowera jego Przyjaciele?”.

 

Książka ta z pewnością nie jest dokończona. Może być ona wzbogacona wspomnieniami i opowieściami tych osób, na których życie Józef Prower również wywarł niezwykły wpływ.

 

Dlatego zwracam się z prośbą o nadsyłanie uwag, wspomnień, zdjęć, własnych przemyśleń czy faktów nieznanych szerszej publiczności, które mogą wzbogacić treść kolejnego wydania. Mam nadzieję, że książka ta będzie miała niedługo kolejne rozdziały. Nadesłane, kolejne wspomnienia z pewnością zostana umieszczone w następnych wydaniach.

 

 

Korespondencję proszę wysyłać na adres:
Wydawnictwo IDEA
ul. Wyzwolenia 488
43-344 Bielsko-Biała

 

tel.: (033) 810 75 58
kom.: 501 777 059
e-mail: kontakt@jozefprower.pl