j.prower-new-Mika-Wysoczysska

Brat Józef Prower i Mika Wysoczyńska –
lata 70-te Warszawa