• Bill Grunbaum z żoną
    Bill Grunbaum z żoną
  • Józef Prower z Longinem Kozłowskim
    Józef Prower z Longinem Kozłowskim
  • Stanisław Gigoń-bliski przyjaciel Józefa
    Stanisław Gigoń-bliski przyjaciel Józefa
  • Corrie ten Boom
    Corrie ten Boom
  • Robert C. Thomson
    Robert C. Thomson
  • Samuel Doherty z żoną
    Samuel Doherty z żoną
  • Ruta Cackowska i Prowerowie, czerwiec 1976 r.-miesiąc przed śmiercią
    Ruta Cackowska i Prowerowie, czerwiec 1976 r.-miesiąc przed śmiercią
  • Józef Prower z Ferdynandem
    Józef Prower z Ferdynandem
  • Zdzisław Rzepsz w pracy
    Zdzisław Rzepsz w pracy
  • Fred Kelling z żoną
    Fred Kelling z żoną
  • Brat James Lees
    Brat James Lees
  • William Kapitaniuk z rodziną
    William Kapitaniuk z rodziną
  • Czesław Bassara z żoną
    Czesław Bassara z żoną
  • Józef Prower w gronie braci
    Józef Prower w gronie braci
  • George Verwer - przyjaciel J.Prowera, autor wstępu do książki
    George Verwer - przyjaciel J.Prowera, autor wstępu do książki

przyjaciele