Zdjęcia nadesłane

od Esterki

Śpiewnik, która posiadał Brat Józef Prower. Prawdopodobnie otrzymał w darze od Zboru w Trzanowicah. Ręcznie przepisywany.